SIRI EJA JAWI 2

Teks : Dhuha Rashidi

#EjaJawi Bentuk kata dasar Ekasuku - Cara eja jawi kaedah KVK ( vokal 'a' ditengah)

Contoh perkataan ekasuku seperti :
1. Jam - J- Konsonan/A- Vokal/M- Konsonan
2. Van - KVK
3. Bas - KVK

Jika mahu mengeja perkataan pola 'kvk' - vokal 'a' ditengah ini ialah, buang huruf alif ' ا ' . Huruf vokal ' ا ' tidak digunakan sebagai lambang bunyi 'a' .

Contoh:
  K  V  K
--------------
  b  a  s 
--------------
                                                                         ب ا س

Huruf alif ditengah dibuang jika mahu mengeja perkataan ekasuku.

Bas - باس dibuang alif menjadi = بس

Contoh ejaan ekasuku lain.
1. Jam - جام > buang alif = جم
2. Van - ۏان  > buang alif = ۏن
3. Pam - ڤام  > buang alif = ڤم
_________

*Nota tambahan - tidak dibuang huruf alif ditengah pada kaedah seperti dibawah.

[Kaedah "WA_" ekasuku]

Kaedah ini memerlukan dua syarat iaitu :
1. Kata dasarnya mestilah ekasuku.
2. Ekasuku pula ialah suku kata tertutup yang bermula dengan huruf " wa_" atau jawinya " _ وا"

Contoh:
1. Wau - واو
2. Wap - واڤ
3. Wang - واڠ
4. Wad - واد

Maka huruf alif ditengah tidak perlu dibuang.

Dapat sesuatu? Sila #share atau #tag supaya lebih ramai mendapat manfaat.

©Dhuharashidi

Comments

Popular Posts